بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

سرآمدان و مکرمین استان کردستان

 

 

محمود ابراهیمی

ادبیات عربی و علوم قرآنی

قطب الدین صادقی

سینما، تئاتر و تلویزیون

مصطفی خرم دل

اندیشمند و قرآن پژوه

عربعلی شروه

 نقاش، نویسنده و مترجم

       

 

سید اسعد شیخ الاسلامی

فقه و حقوق شافعی

ابوبکر حسن زاده

اندیشمند و مترجم سرشناس

حسین معروفی

گیاه شناس برجسته