بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

بنیاد نخبگان استان کردستان

تلفن های تماس:

087-33177440-33177441

فاکس:

087-33171314

شماره پیامک:10008712277440

 

پست الکترونیکی:Kurdistan@bmn.ir

 

آدرس:

کردستان- سنندج- میدان سهروردی(میدان فیض آباد)- دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدمدرس کردستان- بلوک یک- بنیاد نخبگان استان کردستان

 

صندوق پستی:   883-66167

کدپستی:   6615789381