بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

دکتر جمال سلیمی _ رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان

 

الف) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: جمال سلیمی

تحصیلات: دکترای برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: j.salimi@uok.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://research.uok.ac.ir/~jsalimi/ 

 

ب) سوابق تحصیلی و آموزشی

دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی) از دانشگاه کردستان

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) از دانشگاه تهران

دانش آموخته مقطع دکتری رشته علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) از دانشگاه علامه طباطبایی

ج) سوابق اجرائی

1- پست های مدیریتی

مدیر گروه علوم تربیتی (1395 – 1397)

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان (1397- 1399)

مدیر مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه(1398- 1400)

2- عضویت در شوراها، کمیته ‏ها و کمیسیون‏ها ی تخصصی:

عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان با حکم مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم(95 تا کنون)

عضو کمیته ارزیابی درونی دانشگاه کردستان (۱۳۹۵ – 1397)

عضو ستاد اجرایی طرح شهاب در استان کردستان (۱۳۹۴ – 1396)

عضو شورای ارزیابی عملکرد دانشگاه کردستان (۱۳۹۴ – 1397)

عضو شواری تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان(94- 1397)

عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان(95- تا کنون)

عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی هیات جذب دانشگاه علمی کاربردی کردستان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی(94- ادامه دارد)

عضو حقوقی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران(93- ادامه دارد)

عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی(96- ادامه دارد)

عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان(1398- 1399)

عضو شواری تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان(1398- 1399)

د- فعالیت های پژوهشی

 1-طرح های پژوهشی:

 •  طرح تحقیقی استانی تحت عنوان" برنامه ریزی راهبردی فنآوری اطلاعات (ITSP) سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری سنندج"  
 • طرح پژوهشی استانی تحت عنوان : "بررسی میزان توسعه یافتگی استان کردستان با توجه به شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل"
 • طرح پژوهشی درون دانشگاهی تحت عنوان : " ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان"
 • طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان: بررسی میزان آشنایی اساتید دانشگاه با تکنولوژی آموزشی و میزان کاربرد آن در آموزش
 • طرح استانی با عنوان: ارزیابی کارایی بیرونی دوره های فنی و حرفه ای استان کردستان
 • طرح استانی با عنوان: بررسی روندی شاخصهای توسعه انسانی(بهداشت، آموزش و درآمد) در دهه 80
 • طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان: شناسایی مولفه ها و زیرساختهای ارزیابی کیفیت دانشگاهی و ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی کیفیت در گروههای آموزشی: مطالعه موردی) دانشگاه کردستان(

2- کتابهای چاپ شده:

 • تالیف کتاب برنامه درسی بین‌ رشته‌ ای در آموزش عالی( مبانی ، اصول ، رویکردها و الگوها )؛ انتسارات سمت- سال 1394 و تجدید چاپ شده در سال 1396
 • ترجمه کتاب سرمشق های نظریه برنامه درسی؛ انتشارات نور دانش؛ 1395
 • ترجمه کتاب مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی؛ تالیف کالین مارش، انتشارات رشد؛ 1396

3- پستهای پژوهشی

1-3- مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی «تدریس پژوهی»- در دانشگاه کردستان

2-3- برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه ارزشیابی در دانشگاههای مختلف کشور با همکاری سازمان سنجش

3-3- داوری مقالات در مجلات زیر:

 • مجله نامه آموزش عالی؛  از سال 1387 تا کنون
 • مجله مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی؛ از 82 تا کنون
 • مجله پژوهش در نظامهای آموزشی؛ از 91 تا کنون
 • مجله آموزش عالی؛ از 93 تا کنون
 • فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی از 1389 تا کنون
 • فصلنامه مطالعات برنامه درسی از 91 تا کنون
 • فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از 93 تا کنون

4-3- ناظر طرح های ارزیابی در دانشگاههای کشور از طرف سازمان سنجش

5-3- ناظر طرح های اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

4- مقالات ارائه شده در کنفرانس        

ارایه بیش از 35مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

چاپ 8 مقاله انگلیسی و 70 مقاله فارسی در مجلات مختلف

5- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری

راهنمایی 4 رساله دکتری

راهنمایی 32 پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره 12 پایان نامه کارشناسی ارشد و 1 پایان نامه دکتری