یکشنبه 30 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان» برای دانشجویان برتر دانشگاه کردستان

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان در راستای آشنایی دانشجویان دانشگاه کردستان با جوایز و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، کارگاه های آموزشی تحت عنوان «آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان» را برای دانشکده های هنر، علوم انسانی و اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، برگزار کرد.

دکتر رحمت صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان: بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت از استعدادهای برتر و تمیز قائل شدن مابین دانشجویان و دانش آموختگان قوی و ضعیف تسهیلات متعدد و بسیار خوبی برای دانشجویان و دانش آموختگان برتر را تعریف و ارائه می دهد که آشنایی دانشجویان عزیز با این تسهیلات می تواند باعث ایجاد انگیزه، شور و اشتیاق و تلاش بیشتر در میان دانشجویان شود. تمامی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به منظور هدایت و توانمند سازی دانشجو در مسیر شکوفایی استعدادهای آنها و با رویکرد توانمند سازی بجای رویکرد صرفا حمایتی و کمیته امدادی صورت می گیرد و هدف این است که این تسهیلات باعث ایجاد تعهد از طریق ترویج فرهنگ کار و تلاش بجای ایجاد توقع شود چرا که هوش و استعداد یک نعمت تعهد آور است نه یک مزیت توقع آفرین و در حقیقت هوش و استعداد یک موهبت است نه برتری. ایشان در ادامه عنوان کرد که به منظور شناسایی دانشجویان و دانش آموختگان برتر امتیاز حاصل از مجموع فعالیتهای نخبگانی در نظر گرفته می شود و به منظور اینکه نخبگی باید فعالیت پویا و مستمر باشد، هر چه زمان بیشتری از یک فعالیت نخبگانی بگذرد امتیاز آن کمتر خواهد شد تا دانشجویان به طور پیوسته در حال ارتقای وضعیت علمی خود باشند. دکتر صادقی هدف از ارائه این تسهیلات را توانمند سازی دانشجویان و استعدادهای برتر برای طی مسیر نخبگی و رسیدن به مرحله تاثیر گزاری در جامعه که همان نخبگی است، عنوان کرد.

 

تاریخ انتشار : 1397/09/13
کد : 248
تعداد بازدید: 412

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601