دوشنبه 11 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار شد.

دکتر صادقی: فعالیتهای بنیاد نخیگان استان شامل دو بخش است. بخش اول آن فعالیتها و وظایف روتین که شامل اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد، بررسی پرونده متقاضیان تسهیلات مختلف بنیاد نخبگان، راستی آزمایی آنها و در نهایت ارائه این تسهیلات به واجدین شرایط و نظارت بر حسن اجرای این تسهیلات مطابق قوانین بنیاد ملی نخبگان است. بخش دوم شامل فعالیتها و برنامه هایی است که با توجه به شرایط بومی استان، پتانسیلها و حوزه های اولویت دار استان و با همکاری بخشهای دیگر استان تدوین و پیشنهاد می شود.

دکتر رحمت صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان در جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان که در روز شنبه 19 اسقند ماه در سالن شهدای گمنام استانداری و با هدف بررسی برنامه های پیشنهادی بنیاد نخبگان استان برای سال 1397برگزار شد، عنوان کرد که فعالیتهای بنیاد نخیگان استان شامل دو بخش است. بخش اول آن فعالیتها و وظایف روتین ماست که شامل اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد، بررسی پرونده متقاضیان تسهیلات مختلف بنیاد نخبگان، راستی آزمایی آنها و در نهایت ارائه این تسهیلات به واجدین شرایط و نظارت بر حسن اجرای این تسهیلات مطابق قوانین بنیاد ملی نخبگان است. این تسهیلات شامل جایزه تحصیلی برای دانشجویان مستعد واجد شرایط شاغل به تحصیل در دانشگاههای استان، تسهیلات جذب، نظام وظیفه تخصصی، ادامه تحصیل در مقطع دکتری و دوره پسا دکتری برای دانش آموختگان برتر، تسهیلات برای برگزیدگان مستعد و سرامد قرانی، ادبی، هنری و حوزوی و تسهیلات برای اختراعهای برگزیده است. نظارت بر حسن اجرای برنامه ملی شهاب که کار مشترک بنیاد نخبگان و وزارت آموزش و پرورش است نیز بخش دیگری از وظایف روتین ما است که با توجه به اهمیت بالای موضوع انشالا ما در سال آینده و با جدیت هر چه تمام آن را دنبال خواهیم کرد. دکتر صادقی در ادامه عنوان کرد که بخش دوم وظایف و رسالت ما در بنیاد نخبگان استان شامل فعالیتها و برنامه هایی است که با توجه به شرایط بومی استان، پتانسیلها و حوزه های اولویت دار استان و با همکاری بخشهای دیگر استان در راستای دو رسالت اصلی ما یعنی: "1-شناسایی، توانمد سازی، هدایت، تشویق، ترغیب، تکریم و الگو سازی افراد و گروههای نخبه و صاحب استعداد برتر در سطح استان" و "2-ایجاد ارتباط و تعامل هم افزا میان افراد و گروههای نخبه با بخشهای مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در سطح استان"  تدوین و پیشنهاد می شود. این برنامه ها باید ابتدا در شورای علمی بنیاد نخبگان استان بررسی و تصویب شود و  سپس جهت ارزیابی، تصویب نهایی و اختصاص بودجه به بنیاد ملی نخبگان ارسال شود. برای هر کدام از این برنامه ها، کاربرگی با ذکر مشخصات و جزئیات کامل مشتمل بر شرح برنامه، اولویت اجرای آن در استان، جامعه مخاطب، دستگاههای اجرایی همکار، زمان اجرا، نتایج مورد انتظار، بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه و سایر نیازمندیهای اجرای برنامه تهیه شده که بر اساس آن میتوان هدف و دورنمای آن برنامه را تصور کرد.
در این جلسه برنامه های پیشنهادی بنیاد نخبگان استان کردستان برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، برنامه های پشنهادی نهایی بنیاد نخبگان استان مورد تصویب قرار گرفت. در خاتمه جلسه موضوع استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی استان نیز مطرح و مقرر گردید این اعتبارات برای سال 97 برای چند طرح کلان، مهم و کاربردی برای استان هزینه شود و طرحهای "چاپ کتاب فلور گیاهی استان کردستان"، "تدوین سند امایش آموزش عالی استان" و "مطالعه خاکشناسی استان" برای این هدف پیشنهاد گردید.

تاریخ انتشار : 1396/12/20
کد : 64
تعداد بازدید: 633

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601