پنج شنبه 27 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جلسه مجمع عمومی بنیاد حمایت از استعدادهای برتر استان کردستان، به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره جدید، برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی بنیاد حمایت از استعدادهای برتر استان کردستان، به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره بنياد، در محل بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی بنیاد حمایت از استعدادهای برتر استان کردستان، با حضور هیات محترم موسس و اعضای بنیاد حمایت از استعدادهای برتر استان کردستان به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس، در محل بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار و بر اساس اساسنامه و با تاييد اعضاي حاضر، دکتر جهانشیر امینی به عنوان رييس جلسه، دکتر محمد قادرمرزی به عنوان منشي جلسه، دکتر کمال امانی به عنوان ناظر جلسه و دکتر مراد احمدنسب نيز به عنوان ناظر جلسه انتخاب شدند.
لازم به ذکر است در این جلسه و با تصویب اعضای محترم حاضر در مجمع اعضای هیات مديره براي مدت سه سال و بازرس نیز براي مدت سه سال به شرح زير انتخاب شدند:
1- خانم دکتر روناک شاهویی با 29 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
2- آقای دکتر طالب محمدی با 29 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
3- آقای دکتر امیرعلی صادقی با 29 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
4- آقای استاد علی اشرف زانیار با 25 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
5- آقای دکتر امیر رشیدی با 24 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
6- آقای دکتر کیومرث کرمی با 22 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
7- اقای دکتر امجد زبردست 21 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
8- آقای دکتر محمد رزم کبیر با 18 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
9- آقای دکتر نجم الدین جباری با 16 رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره؛
10- آقای دکتر حمیدرضا بهمنی با 14 رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره؛
11- آقای دکتر امین رستمی با 10 رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره؛
و همچنین آقای دکتر حسن سرباز با 15 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر محمد فتحی با 12 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.تاریخ انتشار : 1398/04/15
کد : 263
تعداد بازدید: 52

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601