یکشنبه 30 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

دومین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری شورای راهبردی ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

دومین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری شورای راهبردی ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد. 

در ابتدای این جلسه دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان به این موضوع اشاره کرد که امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و در طول این 4 دهه حیات و بالندگی انقلاب اسلامی، دستآوردهای بسیار خوب و قابل توجهی منجمله استقلال سیاسی و فرهنگی، رشد اقتصادی، آزادی توأم با مسئولیت انسانی، خودباوری، استقلال طلبی، عدالت خواهی و بالاخره رشد علم و فناوری داشته است. دکتر صادقی اظهار داشت با توجه به اهمیت و جایگاهی که عدد 40 در میان ما مسلمانان دارد، قرار شده امسال ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که با نگاه به چهار دهه حیات و بالندگی انقلاب اسلامی و با شعار محوری "افتخار به گذشته – امید به آینده" تشکیل گردیده ، متفاوت از فعالیت متعارف سالهای گذشته عمل کند. بر این اساس شورای راهبردی و سیاستگذاری برای این موضوع در سطح کشور با ترکیب تعداد کثیری از شخصیت های بلند پایه کشور و با هدف بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر ارائه کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی در اصول بنیانی، شعارها، ارزشها و عملکردها تشکیل شده است. در سطح استانها هم شورای سیاستگذاری و راهبردی استانی تشکیل شده که رئیس آن نماینده محترم ولی فقیه در استان است و در آن استاندار، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران استان عضو هستند. در ذیل این شورا 12 کارگروه وجود دارد که یکی از آنها کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری است و مسئولیت آن به بنیاد نخبگان استان واگذار شده است. دکتر صادقی در ادامه به مصوبات اولین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری استان اشاره کرد و اظهار داشت در جلسه قبل تشکیل 5 کمیته به تصویب رسید و مقرر گردید فعالیت های کارگروه در قالب این 5 کمیته برنامه ریزی شود. این کمیته ها عبارت بودند از کمیته دانشگاه کارآفرین (با مسئولیت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان)، کمیته فناوری (با مسئولیت پارک علم و فناوری استان کردستان)، کمیته پزشکی و سلامت (با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان)، کمیته کشاورزی (با مسئولیت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان) و کمیته علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی (با مسئولیت دانشگاه کردستان). در ادامه این جلسه هر کدام از کمیته های فوق الذکر گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده خود را به شرح زیر ارائه کردند. 

کمیته کشاورزی:
اولین جلسه کمیته کشاورزی در روز 2 مهر 97 در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان تشکیل و مقرر شد که دستآوردهای علمی و فنی استان به دو شکل زیر دسته بندی شوند:
دستآوردهایی که تبدیل به محصول شده و اثر بخشی اقتصادی آنها در جامعه ملموس و مشخص است.
یافته های تحقیقاتی که از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند و در صورت بکارگیری در عرصه تولید، اشتغال و درآمدزایی روستائیان می توانند نقش مؤثری داشته باشند.
در این راستا مقرر شد که هریک از بخش های تحقیقاتی، بر حسب وظایف محوله نسبت به تعیین و معرفی اولویت های خود چه آنها که به محصول تبدیل شده و چه آن دسته از تحقیقات مهمی که می توانند اثر بخش باشند، اقدام نموده و در جلسه بعدی کمیته ارائه تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کمیته فناوری:
این کمیته دو جلسه را در تاریخ های 7 مهر و 14 مهر در محل پارک علم و فناوری استان برگزار کرده اند. مصوبات این کمیته عبارتند از:
اداره کل فنی و حرفه ای به عنوان متولی برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در حوزه فناوری انتخاب گردید.
دانشگاه فنی و حرفه ای کردستان به عنوان متولی برگزاری نشست هم اندیشی در حوزه فناوری انتخاب گردید.
دانشگاه علمی- کاربردی به عنوان متولی برگزاری برنامه تلویزیونی و تشریح شاخص ها در حوزه فناوری انتخاب گردید.
پارک علم و فناوری استان کردستان به عنوان متولی برگزاری نمایشگاهی از دستآوردهای فناورانه چهل ساله استان انتخاب گردید.

کمیته دانشگاه کارآفرین:
اولین جلسه کمیته دانشگاه کارآفرین در روز 3 مهر 97 در محل دانشگاه علمی- کاربردی استان کردستان تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:
مقرر شد هر یک از دانشگاه ها و دستگاه های عضو کمیته، نسبت به جمع آوری و تهیه عملکرد خود اقدام نمایند.
مقرر شد هر یک از دانشگاه ها و دستگاه های عضو کمیته، کارآفرینان حوزه خود را شناسایی و از فعالیت های کارآفرینان و محصولات تولید شده مستندی بصورت فیلم تهیه گردد. سپس با هماهنگی صدا و سیمای استان این کلیپ ها ارائه گردند.
مقرر شد میزگرد تلویزیونی با حضور رؤسای دانشگاه ها و دستگاه های عضو کمیته در ارتباط با نقش دانشگاه ها در توسعه مهارت ها برگزار گردد.
مقرر شد با دعوت از کارآفرینان برتر و نمونه استانی و ملی کارگاهی جهت معرفی آنها و چگونگی موفقیتشان تشکیل گردد.
مقرر شد اعضا نظرات تکمیلی خود را تا روز شنبه به دانشگاه علمی- کاربردی ارسال نمایند.

کمیته علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی:
این کمیته تا الان دوجلسه برگزار کرده و مقرر گردیده شخص متخصصی در رشته مدیریت آموزشی کار علمی و پژوهشی را در زمینه دستآوردهای علمی و پژوهشی چهل ساله اخیر استان و مقایسه با استاندارد و نیز سایر کشورها انجام داده و سپس برنامه های دیگری همچون برگزاری نشست هم اندیشی، برنامه تلویزیونی و نمایشگاهی بر اساس این یافته ها برگزار شود. 
 
کمیته پزشکی و سلامت:
این کمیته تا الان جلسه ای برگزار نکرده و مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسات و تدوین برنامه زمانبندی شده برای ارائه دستآوردهای علمی و پژوهشی چهل ساله استان در حوزه پزشکی و سلامت اقدام نمایند.

در پایان جلسه رئیس کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری شورای راهبردی ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد که هرکدام از کمیته های فوق الذکر برنامه های خود را در قالب موارد زیر و بصورت زمانبندی شده مشخص و تدوین نمایند:
ترسیم و تدوین اهداف انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری
ترسیم و تدوین کارنامه و عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری (نقاط قوت، توفیقات و فرصتهای ایجاد شده)
تولید پیام و محتوی مورد نیاز برای رسانه ها در حوزه علم و فناوری
برگزاری نشست های تخصصی با نخبگان و صاحبنظران در حوزه علم و فناوری
بررسی تطبیقی دستآوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری و مقایسه با دوران قبل از انقلاب و مقایسه با سایر کشورها
برگزاری نمایشگاه، کارگاه ها و جشنواره در حوزه علم و فناوری
تدوین کتابچه و کارنامه در حوزه علم و فناوری
ترسیم افق آینده امید بخش با نگاه به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی
شناسایی سؤالات و شبهات پیرامون موضوع تخصصی کارگروه و تولید پاسخ های مستدل، روشنگر و اقناعی
برنامه ها و فعالیت ها برای این گرامیداشت محدود به ایامی خاص نیست و تمامی مناسبت های تقویمی سال را در بر می گیرد. تمامی فعالیت ها باید بر پایه مستدل، منطقی و باورپذیر استوار باشد و در ضمن سعی شود از ابزار هنر و نمایش به منظور ماندگاری بیشتر فعالیت استفاده شود.

تاریخ انتشار : 1397/07/24
کد : 236
تعداد بازدید: 295

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601