پنج شنبه 27 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان با رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان

نشست صمیمی جناب آقای دکتر ترکستانی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و جناب آقای امیری مقدم مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان با رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان

 

در روز چهارشنبه مورخه 1397/02/26 جناب آقای دکتر ترکستانی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و جناب آقای امیری مقدم مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان با رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان دیدار داشتند.

در این نشست صمیمی کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان ضمن معرفی و بیان شرح وظایف هر یک از پرسنل، اهم مشکلات و چالش های موجود در حوزه کاری خود و پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت توسعه نیروی انسانی بنیاد ملی نخبگان را بیان کردند. سپس معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان توجه به نیروی انسانی، بهبود کیفیت عملکرد، توجه به امور رفاهی و سلامت و تسهیلات کارکنان را جزو اولویت های معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان مطرح کردند و اظهار داشتند فضای اداری بنیاد ملی نخبگان باید دارای بهترین ساختار باشد و مراجعه کنندگان باید این تغییرات را نسبت به سایر دستگاهها حس کنند. همه ما تلاش داریم تا تاثیرگذاری نخبگان در جامعه بیشتر شود و باید با اقدامات مناسب زمینه لازم در راستای تکریم و الگوسازی از نخبگان را در جامعه فراهم آوریم. دکتر ترکستانی آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی، بروز رسانی پرداخت های پرسنلی، نظارت و برنامه ریزی در خصوص منابع و مصارف اعتبارات بنیاد ملی نخبگان، استفاده بهینه از زمان و شرایط در جهت پیشبرد بهترتوسعه نیروی انسانی را جزو مهمترین اقدامات و انتظارات معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان برشمردند. سپس ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان قول مساعد دادند موارد مطرح شده را پیگیری نمایند و شرایط مناسب جهت بهره وری بیشتر همکاران را فراهم نمایند.

همچنین در این دیدار یک روزه از عمارت احمدزاده که اخیراً حق بهره برداری آن از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به بنیاد نخبگان استان کردستان واگذار شده بازدید میدانی به عمل آمده و در این بازدید جناب آقای دکتر ترکستانی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و جناب آقای امیری مقدم مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان، جناب آقای مهندس صیدی شهردار محترم سنندج، جناب آقای مهندس علوی مدیرکل محترم اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان، جناب آقای دکتر اخلاقیان رئیس محترم دانشگاه کردستان، جناب آقای مرادی رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان کردستان  و جناب آقای دکتر صادقی رئیس محترم بنیاد نخبگان استان کردستان نیز حضور داشتند.

تاریخ انتشار : 1397/02/31
کد : 203
تعداد بازدید: 689

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601