در راستای تقدیر از سرآمدان استان کردستان، دکتر امیرعلی صادقی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان با حضور در منزل جناب آقای پروفسور عبدالله سلیمی از سرآمدان علمی استان، از ایشان تقدیر بعمل آوردند.

در این دیدار دکتر صادقی ایشان را یکی از سرمایه های علمی و اجتماعی استان برشمردند و بیان نمودند که انشاءالله افراد دارای استعداد برتر با الگوبرداری از این چهره برجسته راه و روش ایشان را پیشه خود سازند.

در راستای تقدیر از سرآمدان استان کردستان، دکتر امیرعلی صادقی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان با حضور در منزل جناب آقای پروفسور عبدالله سلیمی از سرآمدان علمی استان، از ایشان تقدیر بعمل آوردند. 
در این دیدار دکتر صادقی ایشان را یکی از سرمایه های علمی و اجتماعی استان برشمردند و بیان نمودند که انشاءالله افراد دارای استعداد برتر با الگوبرداری از این چهره برجسته راه و روش ایشان را پیشه خود سازند.
پروفسور عبدالله سلیمی از اساتید نمونه کشوری در سال 1400، دانشمند دو درصد برتر جهان در سال 2019، پژوهشگر یک درصد برتر کشور در سالهای 1397 و 1398، برگزیده رتبه دوم در حوزه علوم پایه از طرف فرهنگستان علوم پزشکی در سال 1397 و نیز پژوهشگر یک درصد برتر جهان در سال 1396 می باشند.

 

تاریخ انتشار : 1400/06/27
کد : 20235
تعداد بازدید: 191