وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با فرایند چاپ مقالات در مجلات بین المللی" برگزار شد.

وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با فرایند چاپ مقالات در مجلات بین المللی "  در روز سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 با حضور 57 نفر از استعدادهای برتر توسط جناب آقای دکتر حسین میهمی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار گردید. 

وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با فرایند چاپ مقالات در مجلات بین المللی "  در روز سه شنبه 19 مرداد ماه 1400 با حضور 57 نفر از استعدادهای برتر توسط جناب آقای دکتر حسین میهمی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر میهمی به بحث پیرامون موضوعات ذیل پرداختند: 
1-عوامل مهم در تصمیم گیری برای چاپ مقاله
2-آشنایی با نمایه های علمی
3-آشنایی با انتشارات بین المللی
4-آشنایی با نحوه آماده سازی مقالات برای ارسال به مجلات
5-آشنایی با فرایند داوری
6-آشنایی با نحوه پاسخگویی به داوران

 

تاریخ انتشار : 1400/05/23
کد : 20233
تعداد بازدید: 262