افتخاری دیگر برای کردستان

باربد محمدی دانش آموز سقزی موفق به کسب رتبه 7 آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی شد. بنیاد نخبگان استان کردستان این موفقیت را به ایشان، خانواده محترم و معلمین بزرگوار ایشان و جامعه علمی استان کردستان تبریک عرض می نماید.

باربد محمدی دانش آموز سقزی موفق به کسب رتبه 7 آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی شد. بنیاد نخبگان استان کردستان این موفقیت را به ایشان، خانواده محترم و معلمین بزرگوار ایشان و جامعه علمی استان کردستان تبریک عرض می نماید.

تاریخ انتشار : 1400/05/11
کد : 20231
تعداد بازدید: 271