فراخوان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند: "چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر"
 از تمامی کارآفرینان دعوت می شود از تاریخ 1400/04/01 لغایت 1400/05/10 با مراجعه به وبگاه Karafarinanebartar.ir  یا  Karafarinanebartar.mcls.gov.ir فرایند ثبت نام در این جشنواره را تکمیل نمایند.

 

 

تاریخ انتشار : 1400/05/06
کد : 20228
تعداد بازدید: 114