دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان: طرح شهید احمدی روشن یکی از بهترین شیوه های توانمند سازی دانشجویان دارای استعداد برتر به منظور راه اندازی کسب و کارهای واقعی و دانش بنیان می باشد.

نشست رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با اعضای هسته مسئله محور شهید احمدی روشن استان روز چهارشنبه 15 بهمن ماه در محل سالن اجتماعات بنیاد نخبگان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

نشست رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با اعضای هسته مسئله محور شهید احمدی روشن استان روز چهارشنبه 15 بهمن ماه در محل سالن اجتماعات بنیاد نخبگان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. در این نشست رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان وجود دانشجویان دارای استعداد برتر از رشته های مختلف در داخل هسته را یک مزیت مناسب برای ایجاد تعامل های بین رشته ای عنوان نمودند و وجود روحیه کارگروهی، تشکیل تیم های تخصصی درون گروهی و داشتن روحیه تعامل و شکیبایی را لازمه موفقیت هسته ذکر نمودند و از اعضای هسته درخواست نمودند تا با بهره گیری از راهنمایی های استاد طرح و شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های استان در خصوص بهره گیری از نتایج طرح، زمینه ایجاد یک شرکت دانش بنیان را پس از پایان طرح فراهم نمایند و ضمن کارآفرینی، به اشتغال سایر فارغ التحصیلان مرتبط نیز کمک نمایند.

تاریخ انتشار : 1399/11/18
کد : 20217
تعداد بازدید: 224