رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان: بهره گیری از توان و پتانسیل نخبگان و سرآمدان استان در حوزه مسائل اقتصادی می تواند به توسعه بهتر استان منجر شود.

پنجمین نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان در خصوص مسائل اقتصادی استان کردستان روز سه شنبه 14 بهمن ماه در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان با دستور کار " ارایه راهکارهای عملی در خصوص چالش های کسب و کار در استان کردستان" تشکیل شد.

پنجمین نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان در خصوص مسائل اقتصادی استان کردستان روز سه شنبه 14 بهمن ماه در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان با دستور کار " ارایه راهکارهای عملی در خصوص چالش های کسب و کار در استان کردستان" تشکیل شد.
در این نشست رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان ضمن اشاره به ضرورت استفاده از توان و پتانسیل نخبگان و سرآمدان استان در حوزه مسائل اقتصادی، بهره گیری از نظرات و راهکارهای ارائه شده توسط آنها را عامل مؤثری در توسعه بهتر استان بیان نمودند و از سرآمدان و نخبگان حاضر در جلسه درخواست نمودند تا راهکارهای عملی خود را در خصوص 29 مؤلفه پیمایشی مؤثر در فضای کسب و کار ارایه نمایند.
در ادامه خالد جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان و رئیس کارگروه نیز هم اندیشی و هم فکری نخبگان اقتصادی را در تحقق توسعه استان مؤثر و سازنده عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند تا با جمع بندی نظرات مطرح شده در جلسات کارگروه، رویکرد بهتری در توسعه استان اتخاذ شود. سپس هرکدام از اعضای کارگروه راهکارهای عملی مدنظر خود را در خصوص مؤلفه های مؤثر در فضای کسب و کار ارایه نمودند

 

تاریخ انتشار : 1399/11/18
کد : 20216
تعداد بازدید: 227