برگزاری وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با اصول نگارش قراردادهای رایج حقوقی"

بنیاد نخبگان استان کردستان در راستای توانمندسازی استعدادهای برتر دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاهی و مهیا ساختن فرصت هایی به منظور توسعه مهارتهای آنها، اقدام به برگزاری رایگان وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با اصول نگارش قراردادهای رایج حقوقی"  در روز یکشنبه مورخه 1399/11/19 از ساعت 18 لغایت 20 می نماید. 
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس الکترونیکی Http://b2n.ir/827734 مراجعه نمایند.      
 

تاریخ انتشار : 1399/11/13
کد : 20215
تعداد بازدید: 570