بیست و پنجمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی بنیاد نخبگان استان کردستان

بیست و پنجمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی بنیاد نخبگان استان کردستان به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در روز چهارشنبه 1399/10/10 از ساعت 10 الی 12:30 در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان و با حضور 23 نفر از اعضا برگزار گردید. 

بیست و پنجمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی بنیاد نخبگان استان کردستان به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در روز چهارشنبه 1399/10/10 از ساعت 10 الی 12:30 در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان و با حضور 23 نفر از اعضا برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت پیشرفت طرحهای ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی استان و مطالعه و طراحی باغ موزه گیاهان دارویی استان کردستان، طرحی تحت عنوان "گردآوری و پژوهش دانش بومی سلامت (میراث پزشکی) کردستان" ارائه و بررسی گردید و مقرر شد تا راهکارهای لازم جهت تأمین اعتبارات اجرای طرح از منابع استانی و ملی پیگیری شود.

تاریخ انتشار : 1399/10/13
کد : 20213
تعداد بازدید: 289