یکشنبه 30 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

دهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان برگزار شد

دهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان برگزار شد

دهمین جلسه کارگروه تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان در روز دوشنبه مورخه 13/10/1395 در محل سالن جلسات دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کردستان با تلاوت آیاتی از کلام ا... قرآن مجید آغاز گردید. نخست جناب آقای دکتر جوادی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی به بیان رسالت دانشگاه و فعالیت های دانش آموختگان پرداختند و در خصوص ایجاد و فعال سازی رشته استخراج فرآوری گیاهان دارویی در مراکز شهرستانهای سقز، بیجار، مریوان توضیحات مفصلی ارائه دادند و اظهار داشتند با توجه به تأسیس این رشته متناسب با قابلیت های استان می توان بستر مناسب برای رشد گیاهان دارویی و طب سنتی در منطقه را فراهم نمود. سپس جناب آقای دکتر رحمت صادقی ریاست محترم بنیاد نخبگان استان کردستان ضمن تشکر از دانشگاه علمی- کاربردی در خصوص تشکیل جلسه و تقدیر از اعضا جهت حضور در جلسات با نظم و جدیت فراوان، گزارشی در خصوص آخرین جلسه شورای برنامه ریزی استان ارائه دادند. در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورخ 05/10/1395، موضوع تشکیل کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی مطرح شد و با توجه به اهمیت موضوع و فعالیت های انجام شده و در دست اقدام کارگروه، مورد توجه شورای برنامه ریزی استان قرار گرفت و"کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی" در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد. انشاءا... اعضای کارگروه گیاهان دارویی وطب سنتی از استاندار محترم حکم خود را مبنی بر عضویت در کارگروه دریافت می دارند و مصوبات و دستورالعمل های کارگروه در دستگاه های اجرایی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. سپس اعضاء کارگروه حول محورهای دستور جلسه به شور و مشورت پرداختند که پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب رسید.

1-     دبیرخانه کمیته تخصصی علمی – پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه کردستان تعیین گردید و رئیس و دبیر کمیته به ترتیب آقایان دکتر ناصر قادری و دکتر جلال خورشیدی انتخاب شدند.

2-     دبیرخانه کمیته تخصصی تولید، فرآوری و تجاری سازی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان تعیین گردید و مقرر گردید در اولین جلسه کمیته رئیس و دبیر کمیته انتخاب گردد.

3-     مقرر گردید کمیته های تخصصی فوق الذکر حداقل دو هفته در میان جلسات منظم و زمانبندی شده خود را تشکیل دهند و مصوبات و تصمیمات خود را جهت تصویب نهایی به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

4-     مقرر گردید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بخشی از بودجه تحقیقاتی استان را سالانه در اختیار کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی جهت اجرای طرح های پژوهشی مصوب کارگروه که در راستای مزیتهای استان است، قرار دهد.

5-     مقرر گردید طرح های پژوهشی بین رشته ای که بخشی از آن مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی کردستان است جهت حمایت مالی به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارجاع شود.

تاریخ انتشار : 1395/10/20
کد : 130
تعداد بازدید: 419

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601