دوشنبه 11 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

چهارمین جلسه کارگروه هم اندیشی نخبگان و سرآمدان در خصوص مسایل اقتصادی استان کردستان

چهارمین جلسه کارگروه هم اندیشی نخبگان و سرآمدان در خصوص مسایل اقتصادی استان کردستان روز سه شنبه 18 شهریور ماه 1399 با موضوع ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار در استان در محل استانداری استان کردستان تشکیل گردید.

چهارمین جلسه کارگروه هم اندیشی نخبگان و سرآمدان در خصوص مسایل اقتصادی استان کردستان روز سه شنبه 18 شهریور ماه 1399 با موضوع ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار در استان در محل استانداری استان کردستان تشکیل گردید. در این جلسه اعضا ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر در فضای کسب و کار راهکارهای اجرایی و عملیاتی خود را ارائه نمودند. در ادامه رئیس بنیاد نخبگان بر ضرورت استفاده از راهکارهای علمی و تخصصی از سوی سرآمدان و نخبگان اقتصادی استان به منظور رفع چالشهای کسب و کار در استان تأکید نمودند.

تاریخ انتشار : 1399/06/25
کد : 10192
تعداد بازدید: 264

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601