کارگاه آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان برگزار شد.

کارگاه آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای 60 نفر از دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان در روز سه شنبه 19 آذر ماه و با حضور اعضای هیات رئیسه دانشکده برگزار شد.

به منظور توسعه دایرۀ نخبگانی و آگاهی دانشجویان و مستعدان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات و حمایت‌های اعطایی بنیاد ملی نخبگان، کارگاه آشنایی با مقررات و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان برگزار شد.
در این برنامه که در راستای اطلاع‌رسانی و آشنایی جامعه دانشگاهی با تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان اعم از اعطای جوایز تحصیلی به مستعدان‌برتر، تسهیلات دانش‌آموختگان برتر، تسهیلات نظام‌وظیفه برگزار شد، دکتر امیرعلی صادقی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان، ضمن معرفی اجمالی تاریخچۀ بنیاد ملی نخبگان و بنیاد نخبگان استان، به تشریح وظایف و مأموریت‌‌های محوله در راستای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان و صاحبان استعدادهای‌برتر دانشگاهی پرداخت.
در این کارگاه همچنین تسهیلات اعطایی بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های مختلف علمی، هنری، ادبی، قرآنی، آیین‌نامه‌های «اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تبیین و تشریح شد.
در پایان کارگاه نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1398/09/20
کد : 10143
تعداد بازدید: 547